Reflegs TV

Vánoční koncert
ZŠ Lyčkovo náměstí 2019

Naplánováno na 12. 12. 2019 – Tradiční vánoční zpívání ZŠ Lyčkovo náměstí opět v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí! Vystoupí žáci, učitelé i školní pěvecký sbor Piánko.

Děkujeme karlínské farnosti za možnost koncert v kostele uspořádat a odvysílat tento přenos, za spolupráci na technické bázi pak děkujeme GymTV Příbram.

Přidat komentář