Reflegs TV

Vánoční koncert
ZŠ Lyčkovo náměstí 2019

Naplánováno na 12. 12. 2019 – Tradiční vánoční zpívání ZŠ Lyčkovo náměstí opět v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí! Vystoupí žáci, učitelé i školní pěvecký sbor Piánko. Děkujeme karlínské...

Prodaná nevěsta: divadelní představení 3.C

Vysíláno živě 17. 6. 2019 – 3.C se svým třídním Mgr. Petrem Tichým nastudovala slavnou operu Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Vysílali jsme přímým přenosem z bohnického Divadla Za plotem. O přestávce jsme...

Piánko zpívá maminkám

Záznam vystoupení školního pěveckého sboru Piánko, Kasárna Karlín, 16. 5. 2019

Reportáže

Záznamy a přímé přenosy

Dokumenty